even voorstellen...

Ik ben Yvonne Lepelaars. Na de opleiding verpleegkunde ben ik gaan werken in het revalidatiecentrum ‘De Hoogstraat’. Een ongeluk of ziekte bij jongeren en volwassenen maakte dat hun leven tijdelijk of voorgoed veranderde. Zo nauw betrokken zijn, bij de zoektocht naar een nieuwe balans heb ik als een voorrecht ervaren. Nu ben ik al jaren werkzaam als jeugdverpleegkundige in de preventieve zorg. Het wonderlijke van de geboorte van een kind; het eerste welkom en betrokken zijn bij ouders die hun kinderen groot brengen kan mij echt raken.

Zelf ben ik opgegroeid in een groot gezin waar ik op zeer jonge leeftijd in aanraking ben gekomen met verlies door ziekte en de dood van mijn moeder. De opmerking  “je was zo klein, je wist nergens van”, heeft voor de nodige verwarring gezorgd. Ik heb ontdekt dat ik me al jong heb aangepast aan een omgeving waarin het verlorene er niet meer is, en pas vele decennia later ben ik er achter gekomen dat dit verlies deel van mij uitmaakt. De overtuiging dat kleine kinderen geen weet hebben van de verwonding van het ingrijpende verlies maakt dat er minder aandacht is geweest voor het actief verwerken, hanteren, bewerken, aanpassen, betekenis geven en integreren van dit verlies.

 

Later heb ik afscheid moeten nemen van mijn oudste zus omdat zij een einde aan haar leven heeft gemaakt. Als pijn en verdriet niet de aandacht krijgen die ze nodig hebben, zoekt het zich een uitweg. In het labyrint van mijn eigen verlieservaringen heb ik kunnen ontdekken wat de kracht is van kwetsbaarheid. Ik heb bewust stappen gezet en heb bijzondere ontdekkingen gedaan. Met dank aan mijn leermeesters van de opleiding ‘Het Land van Rouw’.  Deze transformatiereis  gun ik jou ook, door woorden te geven of naar symbolen te zoeken, door je ervaring te kunnen ver-halen is het mogelijk om van pijnlijk verlieservaringen te herstellen, terug te veren, en stil te staan bij wat er is.

Opleidingen

Post HBO 'Land van Rouw' (Riet Fiddelaers –Jaspers en Sabine Noten) - 2014-2015

Therapeutische vervolgopleiding - 'Werken met gestolde rouw' - 2016

De Vroege hechting bij baby’s - Rien Verduld - november 2016

'Verlies in Beeld' bij Expertise centrum 'Omgaan met Verlies' - april 2017

'Rouw bij levend verlies' - Artevelt Hogeschool Gent - juni 2017

Masterclass bij Manu Keirse, Riet Fiddelaers Jaspers en René Maas

VeerKracht | Praktijk voor professionele verlies- en rouwbegeleiding

 Yvonne Lepelaars | telefoon: 0618229181 | mail: info@verliesenveerkracht.com