informatie

Geldzaken

Individuele begeleiding: €90,00 per uur (dit geldt ook voor kennismaking/intakegesprek). Individuele begeleiding is vrijgesteld van BTW.

Voorlichting, workshop: nader te bepalen van de specifieke vraag.

 

Zorgverzekering

Neem contact op met je zorgverzekering voor een vergoeding van (een deel van) de kosten. Sommige werkgevers willen bijdragen in de kosten, omdat begeleiding bij rouw ziekteverzuim kan verkorten.

 

Ik ben lid van beroepsvereniging NVPA en koepelorganisatie RBCZ. Dat maakt in een aantal gevallen mogelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen.

 

KvK nummer: 67158641

BTW -id nummer: 001567760B47

BIG registratienummer: 990 25368030

 

Jeugdwet

Hulpverlening aan kinderen en jongeren tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet. De gemeente zijn verantwoordelijk voor de vergoeding van deze vorm van hulp/begeleiding. In sommige gevallen is vergoeding vanuit Persoonsgebonden Budget (PGB) mogelijk. Ook hiervoor kunt u het beste contact opnemen met u gemeente.

 

Registraties

Ik ben lid van:

  - Beroepsvereniging NVPA voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten.

  - Register beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ).

  - BIG registratie (beroepen in de Individuele gezondheidszorg).

 

Beroepscode

Klachtrecht NVPA

 

Annulering

Annulering kunt u tot 24 uur van te voren per mail of telefoon. Als de annulering binnen 24 uur valt wordt 50% van het gevraagde tarief in rekening gebracht (met uitzondering van bijzondere omstandigheden).

In het geval van no-show wordt 100% van het tarief in rekening gebracht.

 

Algemene Voorwaarde en Privacyreglement van praktijk Veerkracht

VeerKracht | Praktijk voor professionele verlies- en rouwbegeleiding

 Yvonne Lepelaars | telefoon: 0618229181 | mail: info@verliesenveerkracht.com